BogoSvet.Ru
Bibla Në shqip. Bible in Albanian. Библия на албанском языке
Bibla
* Rreth librit
Bibla. Dhiata e Vjetër. Pentateuku i Moisiut. Duke qenë
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36 * Kapitulli 37 * Kapitulli 38 * Kapitulli 39 * Kapitulli 40 * Kapitulli 41 * Kapitulli 42 * Kapitulli 43 * Kapitulli 44 * Kapitulli 45 * Kapitulli 46 * Kapitulli 47 * Kapitulli 48 * Kapitulli 49 * Kapitulli 50
Bibla. Dhiata e Vjetër. Pentateuku i Moisiut. Eksodi
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36 * Kapitulli 37 * Kapitulli 38 * Kapitulli 39 * Kapitulli 40
Bibla. Dhiata e Vjetër. Pentateuku i Moisiut. Levitiku
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27
Bibla. Dhiata e Vjetër. Pentateuku i Moisiut. Numrat
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36
Bibla. Dhiata e Vjetër. Pentateuku i Moisiut. Ligji i Përtërirë
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Jozueut
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Gjykatësve të Izraelit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Ruthës
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4
Bibla. Dhiata e Vjetër. Mbretërit e Parë
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Dytë i Mbretërve
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri 1 i Mbretërve
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Katërt i Mbretërve
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i parë i Kronikave
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i dytë i Kronikave
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i parë i Ezdrës
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Nehemias
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i dytë i Ezdrës
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Tobit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Juditës
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Esterit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i punës
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36 * Kapitulli 37 * Kapitulli 38 * Kapitulli 39 * Kapitulli 40 * Kapitulli 41 * Kapitulli 42
Bibla. Dhiata e Vjetër. Psalter
* Psalmi 1 * Psalmi 2 * Psalmi 3 * Psalmi 4 * Psalmi 5 * Psalmi 6 * Psalmi 7 * Psalmi 8 * Psalmi 9 * Psalmi 10 * Psalmi 11 * Psalmi 12 * Psalmi 13 * Psalmi 14 * Psalmi 15 * Psalmi 16 * Psalmi 17 * Psalmi 18 * Psalmi 19 * Psalmi 20 * Psalmi 21 * Psalmi 22 * Psalmi 23 * Psalmi 24 * Psalmi 25 * Psalmi 26 * Psalmi 27 * Psalmi 28 * Psalmi 29 * Psalmi 30 * Psalmi 31 * Psalmi 32 * Psalmi 33 * Psalmi 34 * Psalmi 35 * Psalmi 36 * Psalmi 37 * Psalmi 38 * Psalmi 39 * Psalmi 40 * Psalmi 41 * Psalmi 42 * Psalmi 43 * Psalmi 44 * Psalmi 45 * Psalmi 46 * Psalmi 47 * Psalmi 48 * Psalmi 49 * Psalmi 50 * Psalmi 51 * Psalmi 52 * Psalmi 53 * Psalmi 54 * Psalmi 55 * Psalmi 56 * Psalmi 57 * Psalmi 58 * Psalmi 59 * Psalmi 60 * Psalmi 61 * Psalmi 62 * Psalmi 63 * Psalmi 64 * Psalmi 65 * Psalmi 66 * Psalmi 67 * Psalmi 68 * Psalmi 69 * Psalmi 70 * Psalmi 71 * Psalmi 72 * Psalmi 73 * Psalmi 74 * Psalmi 75 * Psalmi 76 * Psalmi 77 * Psalmi 78 * Psalmi 79 * Psalmi 80 * Psalmi 81 * Psalmi 82 * Psalmi 83 * Psalmi 84 * Psalmi 85 * Psalmi 86 * Psalmi 87 * Psalmi 88 * Psalmi 89 * Psalmi 90 * Psalmi 91 * Psalmi 92 * Psalmi 93 * Psalmi 94 * Psalmi 95 * Psalmi 96 * Psalmi 97 * Psalmi 98 * Psalmi 99 * Psalmi 100 * Psalmi 101 * Psalmi 102 * Psalmi 103 * Psalmi 103 * Psalmi 105 * Psalmi 106 * Psalmi 107 * Psalmi 108 * Psalmi 109 * Psalmi 110 * Psalmi 111 * Psalmi 112 * Psalmi 113 * Psalmi 114 * Psalmi 115 * Psalmi 116 * Psalmi 117 * Psalmi 118 * Psalmi 119 * Psalmi 120 * Psalmi 121 * Psalmi 122 * Psalmi 123 * Psalmi 124 * Psalmi 125 * Psalmi 126 * Psalmi 127 * Psalmi 128 * Psalmi 129 * Psalmi 130 * Psalmi 131 * Psalmi 132 * Psalmi 133 * Psalmi 134 * Psalmi 135 * Psalmi 136 * Psalmi 137 * Psalmi 138 * Psalmi 139 * Psalmi 140 * Psalmi 141 * Psalmi 142 * Psalmi 143 * Psalmi 144 * Psalmi 145 * Psalmi 146 * Psalmi 147 * Psalmi 148 * Psalmi 149 * Psalmi 150 * Psalmi 151
Bibla. Dhiata e Vjetër. Fjalët e urta të Solomonit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Eklisiastiut ose i Predikuesit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12
Bibla. Dhiata e Vjetër. Kënga e Këngëve të Solomonit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Urtësisë së Solomonit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Urtësisë së Jezusit, birit të Sirakut
* Parathënie * Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36 * Kapitulli 37 * Kapitulli 38 * Kapitulli 39 * Kapitulli 40 * Kapitulli 41 * Kapitulli 42 * Kapitulli 43 * Kapitulli 44 * Kapitulli 45 * Kapitulli 46 * Kapitulli 47 * Kapitulli 48 * Kapitulli 49 * Kapitulli 50 * Kapitulli 51
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Isaias
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36 * Kapitulli 37 * Kapitulli 38 * Kapitulli 39 * Kapitulli 40 * Kapitulli 41 * Kapitulli 42 * Kapitulli 43 * Kapitulli 44 * Kapitulli 45 * Kapitulli 46 * Kapitulli 47 * Kapitulli 48 * Kapitulli 49 * Kapitulli 50 * Kapitulli 51 * Kapitulli 52 * Kapitulli 53 * Kapitulli 54 * Kapitulli 55 * Kapitulli 56 * Kapitulli 57 * Kapitulli 58 * Kapitulli 59 * Kapitulli 60 * Kapitulli 61 * Kapitulli 62 * Kapitulli 63 * Kapitulli 64 * Kapitulli 65 * Kapitulli 66
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i profetit Jeremia
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36 * Kapitulli 37 * Kapitulli 38 * Kapitulli 39 * Kapitulli 40 * Kapitulli 41 * Kapitulli 42 * Kapitulli 43 * Kapitulli 44 * Kapitulli 45 * Kapitulli 46 * Kapitulli 47 * Kapitulli 48 * Kapitulli 49 * Kapitulli 50 * Kapitulli 51 * Kapitulli 52
Bibla. Dhiata e Vjetër. Vajtimet
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5
Bibla. Dhiata e Vjetër. Mesazhi i Jeremisë
* Kapitulli 1
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Baruk
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Ezekiel
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28 * Kapitulli 29 * Kapitulli 30 * Kapitulli 31 * Kapitulli 32 * Kapitulli 33 * Kapitulli 34 * Kapitulli 35 * Kapitulli 36 * Kapitulli 37 * Kapitulli 38 * Kapitulli 39 * Kapitulli 40 * Kapitulli 41 * Kapitulli 42 * Kapitulli 43 * Kapitulli 44 * Kapitulli 45 * Kapitulli 46 * Kapitulli 47 * Kapitulli 48
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Danielit
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Hozesë
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i profetit Joel
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Amos
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i profetit Obadiah
* Kapitulli 1
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Jonah
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i profetit Mikea
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Nahum
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Habakuk
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Sofonisë
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Hagai
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Zakarias
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i Profetit Malakia
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i parë i Makabenjve
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i dytë i Makabenjve
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i tretë i Makabenjve
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7
Bibla. Dhiata e Vjetër. Libri i tretë i Ezdrës
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16
Bibla. Dhiata e Re. Ungjilli. Ungjilli i shenjtë i Mateut
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28
Bibla. Dhiata e Re. Ungjilli. Ungjilli i shenjtë nga Marku
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16
Bibla. Dhiata e Re. Ungjilli. Ungjilli i Shenjtë nga Luka
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24
Bibla. Dhiata e Re. Ungjilli. Ungjilli i Shenjtë nga Gjoni
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21
Bibla. Dhiata e Re. Veprat e Apostujve të Shenjtë
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22 * Kapitulli 23 * Kapitulli 24 * Kapitulli 25 * Kapitulli 26 * Kapitulli 27 * Kapitulli 28
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostujve. Letra e Apostullit të Shenjtë Jakob
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostujve. Letra e Parë e Apostullit të Shenjtë Pjetër
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostujve. Letra e Dytë e Apostullit të Shenjtë Pjetër
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostujve. Letra e Parë e Apostullit të Shenjtë Gjon Teologut
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostujve. Letra e dytë e Apostullit të Shenjtë Gjon Teologut
* Kapitulli 1
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostujve. Letra e tretë e Apostullit të Shenjtë Gjon Teologut
* Kapitulli 1
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostujve. Letra Katolike e Apostullit të Shenjtë Judë
* Kapitulli 1
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Romakëve të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra e Parë Korintasve e Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra e dytë drejtuar Korintasve të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Galatasve e Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Efesianëve të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Filipianëve të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Kolosianëve të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra e Parë drejtuar Thesalonikasve e Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra e dytë drejtuar Thesalonikasve e Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra e Parë drejtuar Timoteut të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra e dytë drejtuar Timoteut të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Titit të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Filemonit të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1
Bibla. Dhiata e Re. Letrat e Apostullit Pal. Letra drejtuar Hebrenjve të Apostullit të Shenjtë Pal
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13
Bibla. Dhiata e Re. Zbulesa e Shën Gjon Ungjilltarit (Apokalipsi)
* Kapitulli 1 * Kapitulli 2 * Kapitulli 3 * Kapitulli 4 * Kapitulli 5 * Kapitulli 6 * Kapitulli 7 * Kapitulli 8 * Kapitulli 9 * Kapitulli 10 * Kapitulli 11 * Kapitulli 12 * Kapitulli 13 * Kapitulli 14 * Kapitulli 15 * Kapitulli 16 * Kapitulli 17 * Kapitulli 18 * Kapitulli 19 * Kapitulli 20 * Kapitulli 21 * Kapitulli 22
Назад Библия. Все языки / The Bible. All languages
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь