BogoSvet.Ru
Աստվածաշունչը հայերեն. Bible in Armenian. Библия на армянском языке
Աստվածաշունչը
* Գրքի մասին
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մովսեսի հնգագիրք. Լինելով
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36 * Գլուխ 37 * Գլուխ 38 * Գլուխ 39 * Գլուխ 40 * Գլուխ 41 * Գլուխ 42 * Գլուխ 43 * Գլուխ 44 * Գլուխ 45 * Գլուխ 46 * Գլուխ 47 * Գլուխ 48 * Գլուխ 49 * Գլուխ 50
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մովսեսի հնգագիրք. Ելք
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36 * Գլուխ 37 * Գլուխ 38 * Գլուխ 39 * Գլուխ 40
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մովսեսի հնգագիրք. Ղևտական
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մովսեսի հնգագիրք. Թվեր
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մովսեսի հնգագիրք. Երկրորդ Օրինաց
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Հեսուի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Գիրք Իսրայելի դատավորների
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Հռութի գիրք
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Առաջին թագավորները
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Թագավորների երկրորդ գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Թագավորների 1-ին գիրք
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Թագավորների չորրորդ գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Տարեգրության առաջին գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Երկրորդ գիրք տարեգրություն
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Եզրասի առաջին գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Նեեմիայի գիրք
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Եզրասի երկրորդ գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Գիրք Տոբիթ
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Ջուդիթի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Եսթերի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Աշխատանքի գիրք
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36 * Գլուխ 37 * Գլուխ 38 * Գլուխ 39 * Գլուխ 40 * Գլուխ 41 * Գլուխ 42
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Սաղմոսերգու
* Սաղմոս 1 * Սաղմոս 2 * Սաղմոս 3 * Սաղմոս 4 * Սաղմոս 5 * Սաղմոս 6 * Սաղմոս 7 * Սաղմոս 8 * Սաղմոս 9 * Սաղմոս 10 * Սաղմոս 11 * Սաղմոս 12 * Սաղմոս 13 * Սաղմոս 14 * Սաղմոս 15 * Սաղմոս 16 * Սաղմոս 17 * Սաղմոս 18 * Սաղմոս 19 * Սաղմոս 20 * Սաղմոս 21 * Սաղմոս 22 * Սաղմոս 23 * Սաղմոս 24 * Սաղմոս 25 * Սաղմոս 26 * Սաղմոս 27 * Սաղմոս 28 * Սաղմոս 29 * Սաղմոս 30 * Սաղմոս 31 * Սաղմոս 32 * Սաղմոս 33 * Սաղմոս 34 * Սաղմոս 35 * Սաղմոս 36 * Սաղմոս 37 * Սաղմոս 38 * Սաղմոս 39 * Սաղմոս 40 * Սաղմոս 41 * Սաղմոս 42 * Սաղմոս 43 * Սաղմոս 44 * Սաղմոս 45 * Սաղմոս 46 * Սաղմոս 47 * Սաղմոս 48 * Սաղմոս 49 * Սաղմոս 50 * Սաղմոս 51 * Սաղմոս 52 * Սաղմոս 53 * Սաղմոս 54 * Սաղմոս 55 * Սաղմոս 56 * Սաղմոս 57 * Սաղմոս 58 * Սաղմոս 59 * Սաղմոս 60 * Սաղմոս 61 * Սաղմոս 62 * Սաղմոս 63 * Սաղմոս 64 * Սաղմոս 65 * Սաղմոս 66 * Սաղմոս 67 * Սաղմոս 68 * Սաղմոս 69 * Սաղմոս 70 * Սաղմոս 71 * Սաղմոս 72 * Սաղմոս 73 * Սաղմոս 74 * Սաղմոս 75 * Սաղմոս 76 * Սաղմոս 77 * Սաղմոս 78 * Սաղմոս 79 * Սաղմոս 80 * Սաղմոս 81 * Սաղմոս 82 * Սաղմոս 83 * Սաղմոս 84 * Սաղմոս 85 * Սաղմոս 86 * Սաղմոս 87 * Սաղմոս 88 * Սաղմոս 89 * Սաղմոս 90 * Սաղմոս 91 * Սաղմոս 92 * Սաղմոս 93 * Սաղմոս 94 * Սաղմոս 95 * Սաղմոս 96 * Սաղմոս 97 * Սաղմոս 98 * Սաղմոս 99 * Սաղմոս 100 * Սաղմոս 101 * Սաղմոս 102 * Սաղմոս 103 * Սաղմոս 103 * Սաղմոս 105 * Սաղմոս 106 * Սաղմոս 107 * Սաղմոս 108 * Սաղմոս 109 * Սաղմոս 110 * Սաղմոս 111 * Սաղմոս 112 * Սաղմոս 113 * Սաղմոս 114 * Սաղմոս 115 * Սաղմոս 116 * Սաղմոս 117 * Սաղմոս 118 * Սաղմոս 119 * Սաղմոս 120 * Սաղմոս 121 * Սաղմոս 122 * Սաղմոս 123 * Սաղմոս 124 * Սաղմոս 125 * Սաղմոս 126 * Սաղմոս 127 * Սաղմոս 128 * Սաղմոս 129 * Սաղմոս 130 * Սաղմոս 131 * Սաղմոս 132 * Սաղմոս 133 * Սաղմոս 134 * Սաղմոս 135 * Սաղմոս 136 * Սաղմոս 137 * Սաղմոս 138 * Սաղմոս 139 * Սաղմոս 140 * Սաղմոս 141 * Սաղմոս 142 * Սաղմոս 143 * Սաղմոս 144 * Սաղմոս 145 * Սաղմոս 146 * Սաղմոս 147 * Սաղմոս 148 * Սաղմոս 149 * Սաղմոս 150 * Սաղմոս 151
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Սողոմոնի առակներ
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Ժողովողի գիրք կամ քարոզիչ
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Երգ երգոց Սողոմոնի
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Սողոմոնի Իմաստության Գիրք
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Սիրաքի որդու Հիսուսի Իմաստության Գիրք
* Առաջաբան * Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36 * Գլուխ 37 * Գլուխ 38 * Գլուխ 39 * Գլուխ 40 * Գլուխ 41 * Գլուխ 42 * Գլուխ 43 * Գլուխ 44 * Գլուխ 45 * Գլուխ 46 * Գլուխ 47 * Գլուխ 48 * Գլուխ 49 * Գլուխ 50 * Գլուխ 51
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Գիրք Եսայի
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36 * Գլուխ 37 * Գլուխ 38 * Գլուխ 39 * Գլուխ 40 * Գլուխ 41 * Գլուխ 42 * Գլուխ 43 * Գլուխ 44 * Գլուխ 45 * Գլուխ 46 * Գլուխ 47 * Գլուխ 48 * Գլուխ 49 * Գլուխ 50 * Գլուխ 51 * Գլուխ 52 * Գլուխ 53 * Գլուխ 54 * Գլուխ 55 * Գլուխ 56 * Գլուխ 57 * Գլուխ 58 * Գլուխ 59 * Գլուխ 60 * Գլուխ 61 * Գլուխ 62 * Գլուխ 63 * Գլուխ 64 * Գլուխ 65 * Գլուխ 66
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Երեմիա մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36 * Գլուխ 37 * Գլուխ 38 * Գլուխ 39 * Գլուխ 40 * Գլուխ 41 * Գլուխ 42 * Գլուխ 43 * Գլուխ 44 * Գլուխ 45 * Գլուխ 46 * Գլուխ 47 * Գլուխ 48 * Գլուխ 49 * Գլուխ 50 * Գլուխ 51 * Գլուխ 52
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Ողբներ
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Երեմիայի պատգամը
* Գլուխ 1
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Բարուք մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Եզեկիել մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28 * Գլուխ 29 * Գլուխ 30 * Գլուխ 31 * Գլուխ 32 * Գլուխ 33 * Գլուխ 34 * Գլուխ 35 * Գլուխ 36 * Գլուխ 37 * Գլուխ 38 * Գլուխ 39 * Գլուխ 40 * Գլուխ 41 * Գլուխ 42 * Գլուխ 43 * Գլուխ 44 * Գլուխ 45 * Գլուխ 46 * Գլուխ 47 * Գլուխ 48
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Գիրք Դանիել
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Ովսեեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Հովել մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Ամոս մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Աբդիա մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Հովնան մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Միքիա մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Նաում մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Ամբակում մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Գիրք Սոփոնիայի
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Անգե մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Գիրք Զաքարիայի
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մաղաքիա մարգարեի գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մակաբայեցիների առաջին գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մակաբայեցիների երկրորդ գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Մակաբայեցիների երրորդ գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7
Աստվածաշունչը. Հին Կտակարան. Եզրասի երրորդ գիրքը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Ավետարան. Մատթեոսի սուրբ ավետարանը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Ավետարան. Սուրբ Ավետարան Մարկոսից
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Ավետարան. Սուրբ Ավետարան Ղուկասից
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Ավետարան. Սուրբ Ավետարան Հովհաննեսից
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Գործք Սուրբ Առաքյալների
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22 * Գլուխ 23 * Գլուխ 24 * Գլուխ 25 * Գլուխ 26 * Գլուխ 27 * Գլուխ 28
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Առաքյալների թղթերը. Հակոբոս առաքյալի թուղթ
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Առաքյալների թղթերը. Սուրբ Պետրոս առաքյալի առաջին թուղթը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Առաքյալների թղթերը. Սուրբ Պետրոս առաքյալի երկրորդ թուղթը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Առաքյալների թղթերը. Սուրբ Հովհաննես Աստվածաբան Առաքյալի Առաջին Թուղթը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Առաքյալների թղթերը. Սուրբ Հովհաննես Աստվածաբան առաքյալի երկրորդ թուղթը
* Գլուխ 1
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Առաքյալների թղթերը. Սուրբ Հովհաննես Աստվածաբան առաքյալի երրորդ թուղթը
* Գլուխ 1
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Առաքյալների թղթերը. Հուդա առաքյալի կաթոլիկական թուղթը
* Գլուխ 1
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Սուրբ Պողոս Առաքյալի Թուղթը Հռոմեացիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Պողոս առաքյալի առաջին թուղթը Կորնթացիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Պողոս առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորնթացիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Թուղթ Սուրբ Պողոս Առաքյալի Գաղատացիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Պողոս Առաքյալի Թուղթը Եփեսացիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Պողոս Առաքյալի Թուղթը Փիլիպպեցիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Պողոս Առաքյալի Թուղթը Կողոսացիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Սուրբ Պողոս Առաքյալի Առաջին Թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Պողոս առաքյալի երկրորդ թուղթը թեսաղոնիկեցիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Սուրբ Պողոս առաքյալի Տիմոթեոսին ուղղված առաջին թուղթը
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Պողոս առաքյալի երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Թուղթ Սուրբ Պողոս Առաքյալի Տիտոսին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Թուղթ Փիլիմոնին Սուրբ Պողոս Առաքյալի
* Գլուխ 1
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Պողոս առաքյալի թղթերը. Սուրբ Պողոս Առաքյալի Թուղթը Եբրայեցիներին
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13
Աստվածաշունչը. Նոր Կտակարան. Սուրբ Հովհաննես Ավետարանչի հայտնությունը (Ապոկալիպսիս)
* Գլուխ 1 * Գլուխ 2 * Գլուխ 3 * Գլուխ 4 * Գլուխ 5 * Գլուխ 6 * Գլուխ 7 * Գլուխ 8 * Գլուխ 9 * Գլուխ 10 * Գլուխ 11 * Գլուխ 12 * Գլուխ 13 * Գլուխ 14 * Գլուխ 15 * Գլուխ 16 * Գլուխ 17 * Գլուխ 18 * Գլուխ 19 * Գլուխ 20 * Գլուխ 21 * Գլուխ 22
Назад Библия. Все языки / The Bible. All languages
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь