BogoSvet.Ru
A Biblia en Galego. Bible in Galician. Библия на галисийском языке
Biblia
* Sobre o libro
Biblia. Antigo Testamento. Pentateuco de Moisés. Ser
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36 * Capítulo 37 * Capítulo 38 * Capítulo 39 * Capítulo 40 * Capítulo 41 * Capítulo 42 * Capítulo 43 * Capítulo 44 * Capítulo 45 * Capítulo 46 * Capítulo 47 * Capítulo 48 * Capítulo 49 * Capítulo 50
Biblia. Antigo Testamento. Pentateuco de Moisés. Éxodo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36 * Capítulo 37 * Capítulo 38 * Capítulo 39 * Capítulo 40
Biblia. Antigo Testamento. Pentateuco de Moisés. Levítico
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27
Biblia. Antigo Testamento. Pentateuco de Moisés. Números
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36
Biblia. Antigo Testamento. Pentateuco de Moisés. Deuteronomio
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Josué
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Xuíces de Israel
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Rut
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4
Biblia. Antigo Testamento. Primeiros Reis
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31
Biblia. Antigo Testamento. Segundo Libro dos Reis
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24
Biblia. Antigo Testamento. Terceiro Libro dos Reis
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22
Biblia. Antigo Testamento. Cuarto Libro dos Reis
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25
Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro das crónicas
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29
Biblia. Antigo Testamento. Segundo Libro de Crónicas
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36
Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro de Esdras
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Nehemías
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13
Biblia. Antigo Testamento. Segundo libro de Esdras
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Tobit
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Judith
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Ester
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Job
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36 * Capítulo 37 * Capítulo 38 * Capítulo 39 * Capítulo 40 * Capítulo 41 * Capítulo 42
Biblia. Antigo Testamento. Salterio
* Salmo 1 * Salmo 2 * Salmo 3 * Salmo 4 * Salmo 5 * Salmo 6 * Salmo 7 * Salmo 8 * Salmo 9 * Salmo 10 * Salmo 11 * Salmo 12 * Salmo 13 * Salmo 14 * Salmo 15 * Salmo 16 * Salmo 17 * Salmo 18 * Salmo 19 * Salmo 20 * Salmo 21 * Salmo 22 * Salmo 23 * Salmo 24 * Salmo 25 * Salmo 26 * Salmo 27 * Salmo 28 * Salmo 29 * Salmo 30 * Salmo 31 * Salmo 32 * Salmo 33 * Salmo 34 * Salmo 35 * Salmo 36 * Salmo 37 * Salmo 38 * Salmo 39 * Salmo 40 * Salmo 41 * Salmo 42 * Salmo 43 * Salmo 44 * Salmo 45 * Salmo 46 * Salmo 47 * Salmo 48 * Salmo 49 * Salmo 50 * Salmo 51 * Salmo 52 * Salmo 53 * Salmo 54 * Salmo 55 * Salmo 56 * Salmo 57 * Salmo 58 * Salmo 59 * Salmo 60 * Salmo 61 * Salmo 62 * Salmo 63 * Salmo 64 * Salmo 65 * Salmo 66 * Salmo 67 * Salmo 68 * Salmo 69 * Salmo 70 * Salmo 71 * Salmo 72 * Salmo 73 * Salmo 74 * Salmo 75 * Salmo 76 * Salmo 77 * Salmo 78 * Salmo 79 * Salmo 80 * Salmo 81 * Salmo 82 * Salmo 83 * Salmo 84 * Salmo 85 * Salmo 86 * Salmo 87 * Salmo 88 * Salmo 89 * Salmo 90 * Salmo 91 * Salmo 92 * Salmo 93 * Salmo 94 * Salmo 95 * Salmo 96 * Salmo 97 * Salmo 98 * Salmo 99 * Salmo 100 * Salmo 101 * Salmo 102 * Salmo 103 * Salmo 103 * Salmo 105 * Salmo 106 * Salmo 107 * Salmo 108 * Salmo 109 * Salmo 110 * Salmo 111 * Salmo 112 * Salmo 113 * Salmo 114 * Salmo 115 * Salmo 116 * Salmo 117 * Salmo 118 * Salmo 119 * Salmo 120 * Salmo 121 * Salmo 122 * Salmo 123 * Salmo 124 * Salmo 125 * Salmo 126 * Salmo 127 * Salmo 128 * Salmo 129 * Salmo 130 * Salmo 131 * Salmo 132 * Salmo 133 * Salmo 134 * Salmo 135 * Salmo 136 * Salmo 137 * Salmo 138 * Salmo 139 * Salmo 140 * Salmo 141 * Salmo 142 * Salmo 143 * Salmo 144 * Salmo 145 * Salmo 146 * Salmo 147 * Salmo 148 * Salmo 149 * Salmo 150 * Salmo 151
Biblia. Antigo Testamento. Proverbios de Salomón
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31
Biblia. Antigo Testamento. Libro do Eclesiastés ou Predicador
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12
Biblia. Antigo Testamento. Cantar dos Cantares de Salomón
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8
Biblia. Antigo Testamento. Libro da Sabedoría de Salomón
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19
Biblia. Antigo Testamento. Libro da Sabedoría de Xesús fillo de Sirach
* Prólogo * Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36 * Capítulo 37 * Capítulo 38 * Capítulo 39 * Capítulo 40 * Capítulo 41 * Capítulo 42 * Capítulo 43 * Capítulo 44 * Capítulo 45 * Capítulo 46 * Capítulo 47 * Capítulo 48 * Capítulo 49 * Capítulo 50 * Capítulo 51
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Isaías
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36 * Capítulo 37 * Capítulo 38 * Capítulo 39 * Capítulo 40 * Capítulo 41 * Capítulo 42 * Capítulo 43 * Capítulo 44 * Capítulo 45 * Capítulo 46 * Capítulo 47 * Capítulo 48 * Capítulo 49 * Capítulo 50 * Capítulo 51 * Capítulo 52 * Capítulo 53 * Capítulo 54 * Capítulo 55 * Capítulo 56 * Capítulo 57 * Capítulo 58 * Capítulo 59 * Capítulo 60 * Capítulo 61 * Capítulo 62 * Capítulo 63 * Capítulo 64 * Capítulo 65 * Capítulo 66
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Xeremías
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36 * Capítulo 37 * Capítulo 38 * Capítulo 39 * Capítulo 40 * Capítulo 41 * Capítulo 42 * Capítulo 43 * Capítulo 44 * Capítulo 45 * Capítulo 46 * Capítulo 47 * Capítulo 48 * Capítulo 49 * Capítulo 50 * Capítulo 51 * Capítulo 52
Biblia. Antigo Testamento. Lamentacións
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5
Biblia. Antigo Testamento. Mensaxe de Xeremías
* Capítulo 1
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Baruc
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Ezequiel
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28 * Capítulo 29 * Capítulo 30 * Capítulo 31 * Capítulo 32 * Capítulo 33 * Capítulo 34 * Capítulo 35 * Capítulo 36 * Capítulo 37 * Capítulo 38 * Capítulo 39 * Capítulo 40 * Capítulo 41 * Capítulo 42 * Capítulo 43 * Capítulo 44 * Capítulo 45 * Capítulo 46 * Capítulo 47 * Capítulo 48
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Daniel
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Oseas
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Xoel
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Amós
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Abdías
* Capítulo 1
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Jonás
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Miqueas
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Nahum
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Habacuc
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Sofonías
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Hageo
* Capítulo 1 * Capítulo 2
Biblia. Antigo Testamento. Libro de Zacarías
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14
Biblia. Antigo Testamento. Libro do profeta Malaquías
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4
Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro dos Macabeos
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16
Biblia. Antigo Testamento. Segundo Libro dos Macabeos
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15
Biblia. Antigo Testamento. Terceiro Libro dos Macabeos
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7
Biblia. Antigo Testamento. Terceiro libro de Esdras
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16
Biblia. Novo Testamento. Evanxeo. Santo evanxeo de Mateo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28
Biblia. Novo Testamento. Evanxeo. Santo evanxeo de Marcos
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16
Biblia. Novo Testamento. Evanxeo. Santo Evanxeo de Lucas
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24
Biblia. Novo Testamento. Evanxeo. Santo Evanxeo de Xoán
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21
Biblia. Novo Testamento. Feitos dos Santos Apóstolos
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22 * Capítulo 23 * Capítulo 24 * Capítulo 25 * Capítulo 26 * Capítulo 27 * Capítulo 28
Biblia. Novo Testamento. Epístolas dos Apóstolos. Epístola do Santo Apóstolo Santiago
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5
Biblia. Novo Testamento. Epístolas dos Apóstolos. Primeira Epístola do Santo Apóstolo Pedro
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5
Biblia. Novo Testamento. Epístolas dos Apóstolos. Segunda Epístola do Santo Apóstolo Pedro
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3
Biblia. Novo Testamento. Epístolas dos Apóstolos. Primeira Epístola do Santo Apóstolo Xoán o Teólogo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5
Biblia. Novo Testamento. Epístolas dos Apóstolos. Segunda Epístola do Santo Apóstolo Xoán Teólogo
* Capítulo 1
Biblia. Novo Testamento. Epístolas dos Apóstolos. Terceira Epístola do Santo Apóstolo Xoán Teólogo
* Capítulo 1
Biblia. Novo Testamento. Epístolas dos Apóstolos. Epístola Católica do Santo Apóstolo Xudas
* Capítulo 1
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola aos Romanos do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Primeira Epístola aos Corintios do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Segunda Epístola aos Corintios do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola aos Gálatas do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola aos Efesios do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola aos Filipenses do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola aos Colosenses do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Primeira Epístola aos Tesalonicenses do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Segunda Epístola aos Tesalonicenses do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Primeira Epístola a Timoteo do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Segunda Epístola a Timoteo do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola a Tito do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola a Filemón do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1
Biblia. Novo Testamento. As Epístolas do Apóstolo Paulo. Epístola aos Hebreos do Santo Apóstolo Paulo
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13
Biblia. Novo Testamento. Revelación de San Xoán Evanxelista (Apocalipse)
* Capítulo 1 * Capítulo 2 * Capítulo 3 * Capítulo 4 * Capítulo 5 * Capítulo 6 * Capítulo 7 * Capítulo 8 * Capítulo 9 * Capítulo 10 * Capítulo 11 * Capítulo 12 * Capítulo 13 * Capítulo 14 * Capítulo 15 * Capítulo 16 * Capítulo 17 * Capítulo 18 * Capítulo 19 * Capítulo 20 * Capítulo 21 * Capítulo 22
Назад Библия. Все языки / The Bible. All languages
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь