BogoSvet.Ru
Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro das crónicas. Capítulo 3
Capítulo 3
1Os fillos de David, que lle naceron en Hebrón, foron: o primoxénito Amnón, de Ahinoama, o jezreelita; a segunda é Daluia, de Abigail a carmelita;
2 o terceiro é Abxalom, fillo de Maaca, filla de Talmai, rei de Gesur; o cuarto é Adonías, fillo de Axifah;
3 quinto - Safatiya, de Avital; sexto - Ifream, de Aglaya, a súa muller, -
4 seis que lle naceron en Hebrón; reinou alí sete anos e seis meses; e reinou trinta e tres anos en Xerusalén.
5 E estes lle naceron en Xerusalén: Xima, Xobab, Natán e Salomón, catro de Betxeba, filla de Amiel;
6 Ivhar, Elishama, Elifelet,
7 Nogag, Nefeg, Iatías,
8 Elixama, Eliad e Elifelet, nove.
9 [Aquí están] todos os fillos de David, agás os fillos das concubinas. A súa irmá é Tamar.
10 Roboam, fillo de Salomón; o seu fillo Abías, o seu fillo Asa, o seu fillo Iosafat,
11 o seu fillo Ioram, o seu fillo Ocozías, o seu fillo Ioax,
12O seu fillo Amasías, o seu fillo Azarías, o seu fillo Iotam,
13O seu fillo Acaz, o seu fillo Ezequías, o seu fillo Manaxés,
14 o seu fillo Amón, o seu fillo Ioxías.
15 Os fillos de Ioxías: Ioacaz o primeiro, Ioacim o segundo, Sedequías o terceiro e Selum o cuarto.
16 Os fillos de Ioiaquim: o seu fillo Ieconías; Sedequías, o seu fillo.
17 Os fillos de Ieconías: Axer, o seu fillo Salatiel;
18 Malquiram, Fedaías, Xenazar, Ezequías, Gosam e Xebadías.
19 E os fillos de Pedaías: Zorobabel e Ximei. E os fillos de Zorobabel: Mesulam e Hananías, e Xelomit, a súa irmá.
20 e cinco máis: Hashuvá, Ogel, Berequías, Hasadías e Xushav-Xesed.
21 E os fillos de Hananías: Felacia e Isaías; o seu fillo Refaia, o seu fillo Arnán, o seu fillo Abdías, o seu fillo Xehanía.
22 Fillo de Xehanías: Xemaías; Os fillos de Xemaías: Hatux, Ixeal, Bariah, Nearías e Xafat, seis.
23 Os fillos de Nearias: Elioenai, Ezequías e Azricam, tres.
24 Os fillos de Elioeai: Godaviahu, Eleaxib, Felaia, Accub, Iocanán, Delaías e Anani, sete.
ДАЛЕЕ/NEXT: Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro das crónicas. Capítulo 4 ДАЛЕЕ/NEXT: Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro das crónicas. Capítulo 4
НАЗАД/BACK: Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro das crónicas. Capítulo 2 НАЗАД/BACK: Biblia. Antigo Testamento. Primeiro libro das crónicas. Capítulo 2
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь