BogoSvet.Ru
IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaJobe. Isahluko 26
Isahluko 26
1 UJobe waphendula wathi:
2 ukuthi nasiza kanjani ababuthakathaka, nisekela umsipha wababuthakathaka!
3 Isiphi iseluleko owasinikeza abangahlakaniphile, futhi yeka indlela oyichaza ngokugcwele indaba!
4 Ukhulume kubani lawa mazwi, futhi umoya kabani waphuma kini?
5 AmaRefa ayathuthumela ngaphansi kwamanzi, nabakhileyo kuwo.
6 IShiyoli linqunu phambi kwakhe, futhi akukho simbozo sokubhubhisa.
7 Weneka inyakatho phezu kweze, walengisa umhlaba phezu kweze.
8 Uyawavalela amanzi emafwini akhe, ifu alihlukani ngaphansi kwawo.
9 Wasimisa isihlalo sakhe sobukhosi, wendlala ifu lakhe phezu kwaso.
10 Wadweba umucu ebusweni bamanzi, emikhawulweni yokukhanya nobumnyama.
11 Izinsika zezulu ziyathuthumela futhi zithuthumela ngenxa yokuduma kwezulu.
12 Ngamandla akhe uyanyakazisa ulwandle, futhi ngokuqonda kwakhe uyabulala ukuqina kwalo.
13 Emoyeni wakhe - ubukhazikhazi bezulu; Isandla sakhe sasenza ufezela.
14 Bheka, lezi yizingxenye zezindlela zakhe; nokuthi kuncane kangakanani esikuzwile Ngaye! Ngubani ongaqonda ukuduma kwamandla akhe na?
ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaJobe. Isahluko 27 ДАЛЕЕ/NEXT: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaJobe. Isahluko 27
НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaJobe. Isahluko 25 НАЗАД/BACK: IBhayibheli. ITestamente Elidala. Incwadi kaJobe. Isahluko 25
Назад Оглавление / Index
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь