BogoSvet.Ru
Монгол хэлээр Коран. Koran in Mongolian. Коран на монгольском языке
Коран
* Сура 1. Номыг нээх * Сура 2. Үхэр * Сура 3. Имр гэр бүл * Сура 4. Эмэгтэйчүүд * Сура 5. Хоол * Сура 6. Үхэр * Сура 7. Саад бэрхшээл * Сура 8. Уул уурхай * Сура 9. Наманчлал * Сура 10. Юнус * Сура 11. Бүрээс * Сура 12. Юсуф * Сура 13. Аянга * Сура 14. Ибрахим * Сура 15. Аль Хижр * Сура 16. Зөгий * Сура 17. Шөнө шилжүүлсэн * Сура 18. Агуй * Сура 19. Марьяам * Сура 20. Та Ха * Сура 21. Бошиглогчид * Сура 22. Хаж * Сура 23. Итгэгчид * Сура 24. Гэрэл * Сура 25. Ялгаварлан гадуурхах * Сура 26. Яруу найрагчид * Сура 27. Шоргоолж * Сура 28. Өгүүллэг * Сура 29. Аалз * Сура 30. Өрөөнүүд * Сура 31. Лукман * Сура 32. Нум * Сура 33. Хөтлөгчид * Сура 34. Саба * Сура 35. Тэнгэр элч нар * Сура 36. Я Син * Сура 37. Дараалан зогсож байна * Сура 38. Цэцэрлэг * Сура 39. Олон түмэн * Сура 40. Итгэгч * Сура 41. Тодруулсан * Сура 42. Зөвлөгөө * Сура 43. Чимэглэл * Сура 44. Утаа * Сура 45. Өвдөг сөгдөн * Сура 46. Элс * Сура 47. Мухаммед * Сура 48. Ялалт * Сура 49. Өрөөнүүд * Сура 50. Тэнхим * Сура 51. Тархалт * Сура 52. Уул * Сура 53. Од * Сура 54. Сар * Сура 55. Энэрэнгүй * Сура 56. Унаж байна * Сура 57. Төмөр * Сура 58. Маргаан * Сура 59. Уулзалт * Сура 60. Сэдэв * Сура 61. Мөр * Сура 62. Уулзалт * Сура 63. Хоёр нүүртнүүд * Сура 64. Харилцан хууран мэхлэлт * Сура 65. Салалт * Сура 66. Хориглох * Сура 67. Хүч * Сура 68. Cane бичиж байна * Сура 69. Зайлшгүй * Сура 70. Алхам * Сура 71. Нух * Сура 72. Жинс * Сура 73. Ороогдсон * Сура 74. Ороогдсон * Сура 75. Ням гараг * Сура 76. Хүн * Сура 77. Илгээсэн * Сура 78. Мэдээ * Сура 79. Татаж байна * Сура 80. Хөмсөг зангидан * Сура 81. Мушгих * Сура 82. Хагалах * Сура 83. Унжсан * Сура 84. Хагалах * Сура 85. Цамхагууд * Сура 86. Шөнийн алхагч * Сура 87. Дээд * Сура 88. Бүрхүүл * Сура 89. Үүр цайх * Сура 90. Хот * Сура 91. Нар * Сура 92. Шөнө * Сура 93. Өглөө * Сура 94. Бид илчлээгүй гэж үү * Сура 95. Инжир мод * Сура 96. Өтгөрөлт * Сура 97. Хүч * Сура 98. Тэмдгийг арилгах * Сура 99. Газар хөдлөлт * Сура 100. Яарах * Сура 101. Цохилттой * Сура 102. Үржүүлэхийн тулд ан хийх * Сура 103. Оройн цаг * Сура 104. Муухайлагч * Сура 105. Заан * Сура 106. Курайш * Сура 107. Өглөг * Сура 108. Элбэг дэлбэг * Сура 109. Үл итгэгчид * Сура 110. Туслаач * Сура 111. Дал модны утас * Сура 112. Цэвэрлэх (итгэл) * Сура 113. Үүр цайх * Сура 114. Хүмүүс
Назад Коран. Все языки / The Koran. All languages
Пожертвование сайту
Дата Смерти Узнай Дату Смерти
RSS RSS Sitemap Sitemap
© 2022 БогоСвет.Ру Библия на всех языках мира + БОНУС
P.S. Все материалы защищены. При копировании текстов или фото, активная ссылка на сайт обязательна!
Top.Mail.Ru KatStat.ru - Топ рейтинг сайтов
Помочь